Firma Świetliki

Firma sprzątająca Świetliki-jesteśmy rodziną firmą świadczącą usługi w zakresie utrzymania czystości domów, mieszkań, firm, terenów zielonych, zajmujemy się również opieką nad grobami. Działamy głównie na terenie powiatu cieszyńskiego. Swoje usługi oferujemy tym osobom, którym brak czasu i sił na codzienne porządki.Pragniemy w tym blogu opisywać różne metody sprzątania, sztuczki, doradzać jakiego sprzętu używać i służyć radą i pomocą na temat szeroko pojętego sprzątania i czystości, nie tylko osobom chcących założyć firmę sprzątającą,ale także osobom prywatnym. Chcemy również służyć radą tym. którzy chcą wejść w ten niełatwy biznes, dzieląc się swoją wiedzą poprzez różne wpisy na blogu, przedstawiając poszczególne etapy założenia i prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzątaniem i nie tylko. Zapraszamy do śledzenia wpisów.

Szukaj na tym blogu

JAKI WYBRAĆ PODATEK? CZĘŚĆ 2.

Dziś zaprezentuję jeszcze 3 inne formy opodatkowania, które mogą mieć zastosowanie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Oczywiście nie musi to być branża  polegająca na świadczeniu usług typu: sprzątanie i czyszczenie. Zatem krótko o: karcie podatkowej, zasadach ogólnych i podatku liniowym.

Karta podatkowa
Karta podatkowa to najprostsza forma rozliczeń, nie trzeba prowadzić dokumentacji (jeśli nie zatrudnia się pracowników), nie składa się zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Kwoty podatku są stałe, ale podatek trzeba płacić nawet jeśli w danym miesiącu nie było dochodów.

 Zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%
Podatek płaci się od dochodu rozumianego jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Przy niskich kosztach podatkowych, rzeczywista stopa opodatkowania jest wysoka bo odpowiadająca stawkom skali podatkowej. W tej formie prowadzący ma najwięcej obowiązków ewidencyjnych (prowadzenie dokumentacji podatkowej -księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe).

 Podatek liniowy- czyli opodatkowanie według stawki 19%
W podatku liniowym w zamian za liniową stawkę podatku 19% podatnicy nie mają prawa do dokonywania niemal żadnych odliczeń od dochodu i podatku związanych z działalnością gospodarczą. Podatek liniowy nie jest dostępny dla podatników świadczących usługi na rzecz byłych pracodawców takie, jakie świadczyli na ich rzecz w ramach stosunku pracy w tym albo w poprzednim roku podatkowym. Nie mogą go również wybrać podatnicy chcący rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Obowiązki ewidencyjne podatników rozliczających się liniowo są takie same jak podatników rozliczających się wg skali podatkowej.

Więcej opisywać raczej nie ma sensu, każdy zainteresowany znajdzie odpowiednie strony w internecie, opisujące formy opodatkowania lub uzyska takie informacje bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

JAKI WYBRAĆ PODATEK? CZĘŚĆ 1

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z podatkami-każdy je musi płacić, przy zakładaniu firmy sami  wybieramy z jakiej formy opodatkowania chcemy skorzystać.
Dla nas najkorzystniejszą formą opodatkowania, jak na razie jest ryczałt- mamy bardzo małe koszty własne, ryczałt na usługi, jaki ma  firma sprzątająca jest stosunkowo niski - 8,5%, a prowadzenie ewidencji przychodów nie jest skomplikowane.

Przepisy podatkowe dają nam różne metody opodatkowania działalności gospodarczej:

       zasady ogólne czyli opodatkowanie wg skali podatkowej z dwiema stawkami podatkowymi 18% i 32%
       podatek liniowy ze stawką 19%
       ryczałt ewidencjonowany
       karta podatkowa

Ryczałt ewidencjonowany

Przy ryczałcie podatek płaci się jako procent (20%, 17%, 8,5% , 5,5%, 3% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) )od uzyskanego przychodu, ale nie odlicza się kosztów podatkowych. Obowiązkiem dla prowadzącego działalność jest prowadzenie dokumentacji podatkowej - ewidencja przychodów.Jednak nie wszyscy mogą wybrać ten podatek. Jest wiele ograniczeń i nie każdemu opłaca się takie opodatkowanie.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.)

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W 2011 r. ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy w 2010 r. uzyskali przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro (591 975 zł) lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro (591 975 zł).

Ryczałt opłacać mogą również podatnicy, którzy rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Z tej formy opodatkowania nie mogą korzystać:

 •   osoby opłacających podatek w formie karty podatkowej
 • osoby korzystające, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 •   osoby osiągające w całości lub w części przychody z tytułu:
 •   prowadzenia aptek,
 •  działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),
 •  działalności w zakresie kupna I sprzedaży wartości dewizowych,
 •   wykonywania wolnych zawodów,
 •   świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4,
 •   osoby wytwarzające wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów,
 •  osoby podejmujące wykonywanie działalności w roku podatkowym:
 •   po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną na imię obojga małżonków, w tym także w formie spółki z małżonkiem,
 •   po zmianie działalności wykonywanej na imię obojga małżonków, w tym także w formie spółki z małżonkiem, na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 •   po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
 •   jeżeli małżonek lub małżonkowie, na imię których prowadzona była działalność przed zmianą, opłacali z tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
 •   osoby rozpoczynające działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Na dziś wystarczy, wiem, że są to suche fakty, więc na pewno wpis nie jest zbyt ciekawy, no ale cóż dyskusji o podatkach nie unikniemy. W drugiej części opiszę krótko zasady karty podatkowej, zasady ogólne oraz podatek liniowy. Nasza firma sprzątająca jako formę opodatkowania wybrała ryczałt, w związku z tym nad tego rodzaju podatkiem mogłam nieco więcej napisać.

Zachęcam do śledzenia naszego bloga oraz pozostawienia po sobie śladu w formie komentarza.

CO JEST POTRZEBNE DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY

W tym wpisie chciałbym przedstawić co jest potrzebne do założenia własnej firmy. Skupię się oczywiście na jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż takową prowadzę. Oczywiście za przykład jest brana firma sprzątająca  , ale na podstawie tych kilku kroków będziemy mogli założyć działalność o innych profilach. Zatem co nam potrzeba?

1. POMYSŁ
Bez pomysłu ani rusz. Mimo wszystko sam dobry pomysł nie wystarczy, trzeba mieć przekonanie do tego co chce się robić i dążyć uparcie do celu pomimo wielu przeszkód, które napotkasz na swej drodze. Warto wejść w coś co jest niszowe na rynku, wtedy będziemy mieli większe pole manewru, niż przy biznesie, którym rynek jest przesycony. Chociaż można też zajmować się czymś na co jest duży popyt na rynku.
Jeśli mamy już wizję swego biznesu, pora zacząć go realizować, tak więc:

2. BIZNESPLAN I POZYSKANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH
Wielkim przywilejem tego, że jesteśmy w Unii to możliwość pozyskania środków na naszą działalność gospodarczą. Jeśli jest to nasza pierwsza działalność to środki pieniężne możemy otrzymać poprzez urząd pracy, w którym otrzymamy wszelkie stosowne informacje i niezbędną pomoc. O pomoc w przyznaniu takich środków możemy zwrócić się również do wielu firm i instytucji, które się zajmują pozyskiwaniem pieniędzy z Unii Europejskiej, np http://dlafirmy.info.pl/dotacje/ lub http://www.bierzdotacje.pl/dotacje-na-start/dotacje-up/dotacje-na-zalozenie-firmy-w-2011-roku/ .  W Cieszynie taką pomoc uzyskamy w http://www.zamekcieszyn.pl . Dla jednoosobowej działalności możemy otrzymać nawet 40 tysięcy zł., tak więc jest o co walczyć, ale przypominam, podstawa to dobry biznesplan. No i jeszcze jedno, z tak pozyskanych środków będziemy musieli się rozliczyć co do złotówki. Pożyczka jest bezzwrotna, warunkiem jest utrzymanie się na rynku minimum 12 miesięcy.
Załóżmy, że papiery są złożone i jesteś o krok od odebrania pieniędzy. Zatem pora na założenie konta w banku.

3. KONTO BANKOWE
Bez tego ani rusz, zatem musisz wybrać jakiś bank w którym założysz konto, gdzie będą przelewane  pieniądze  za usługi czy towary od klientów, a także, co bardziej istotne, poprzez konto możesz dokonywać przelewów do ZUS i skarbówki. Zresztą bez konta bankowego nie zarejestrujesz działalności, numer konta trzeba podać przy składaniu dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego. Nie będę doradzał jaki bank wybrać, z mojej strony dodam tylko, że nie warto zakładać konta firmowego, wystarczy na osobę prywatną. Koszty utrzymania takiego konta są wtedy niższe.

4.ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW DO URZĘDU GMINY LUB MIASTA
Wszystkie dokumenty możemy złożyć w urzędzie, a gmina wszystko dalej za nas załatwi. Musisz złożyć wniosek o wpis do ewidencji oraz wniosek o przyznanie numeru regon. Wszystkie stosowne informacje otrzymasz w urzędzie gminy lub miasta, adekwatnie do miejsca twojego zamieszkania. Przed udaniem się do odpowiedniego okienka warto mieć wypisane kody PKD, które określają jaki rodzaj działalności zamierzamy prowadzić. Wyszukiwarkę kodów znajdziesz tutaj .

5. SKARBÓWKA I ZUS
Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej firmy musisz się udać do urzędu skarbowego i zgłosić fakt zarejestrowania firmy, zaktualizować numer NIP oraz wybrać sposób opodatkowania. Potem udajesz się do urzędu ZUS i składasz zgłoszenie do ubezpieczenia, a w późniejszym terminie deklarację rozliczeniową.
Warto dodać, że podczas zakładania pierwszej działalności dostajemy prezent w postaci niższego ubezpieczenia w ZUS przez 2 lata. Obecnie składka ta wynosi około 360zł miesięcznie(ubezpieczenie zdrowotne+społeczne)

To chyba na tyle w dzisiejszym wpisie, po przebrnięciu formalności pozostaje nam zabranie się do pracy, a przede wszystkim promocja i reklama własnej firmy, ale o tym już w innym wpisie.
Masz pomysł na biznes? A może już go założyłeś? Jakie były lub są  twoje przygody z zakładaniem działalności? Podziel się spostrzeżeniami w komentarzach.